هزینه ی مشاوره به ازای هر 30 دقیقه مشاوره تلفنی 15 هزار تومان می باشد. که تا قبل از زمان مشاوره فرصت پرداخت آن را دارید و در صورت نیاز به زمان بیشتر بعد از اتمام مشاوره هزینه ی آن را پرداخت کنید. درصورت عدم رضایت شما به هر دلیلی از مشاوره کل مبلغ پرداخت شده به حسابتان واریز خواهد شد .

فرم مشاوره تلفنی

شما می‌توانید از طریق پر کردن فرم مشاوره تلفنی، برای مشاوره تربیت فرزند خود زمان تعیین کنید.

  • مشاوره درخواستی شما در چه زمینه ای است؟
  • زمانی را که میتوانید برای مشاوره تنظیم کنید را در اینجا وارد کنید